[:swvar:ufile:10:description:]

Secretariaat

De praktijkassistenten zijn elke werkdag (ma - vr) aanwezig.

Het Artsenhuis "Centrum"                     Het Artsenhuis "Den Hout"                            

08u00 - 13u00 & 14u00-18u00              08u00 - 12u30 & 16u00 - 18u00

 

U kan bij hen terecht voor het maken van een afspraak of afhalen van documenten, attesten, verwijsbrieven, ambulante bloeddrukmeters, staaltjes, enz ...

Verwijsbrieven en uitslagen liggen na afspraak ter beschikking aan de balie.

Voorschriften en attesten worden enkel gevraagd op raadpleging.  We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt.  Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatie aan de arts.

Net als de dokter zijn ze strikt gebonden aan het beroepsgeheim teneinde uw privacy maximaal te respecteren