Praktijkinfo

Algemene info

In onze praktijk willen we kwaliteitsvolle en veilige huisartsgeneeskunde voor iedereen aanbieden, ongeacht sociale status of etnische afkomst.  Dit wil zeggen gezondheidszorg op maat van de patiënt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de heersende richtlijnen.

We streven ernaar om zorg aan te bieden zonder belangrijke wachttijden voor de patiënt.  Wij willen geen patiënten weigeren, maar bij toenemende werkdruk taken intern delegeren zodat efficiënt zorgbeheer mogelijk blijft. 

Voor de continuïteit van de medische zorg werken we samen met de regionale huisartsenorganisatie. Samenwerken als team, met respect voor ieders werkorganisatie, rekening houdend met de soms wisselende thuissituatie vinden we belangrijk.  Iedere werknemer maakt deel uit van het team.

We streven naar duurzaam management van de praktijk. Up-to-date blijven met medische kennis, en deze kennis en ervaring overdragen aan huisartsen in opleiding en toekomstige praktijkassistentes. We willen een voorbeeldfunctie zijn voor kwaliteitszorg en dit tot uiting brengen in jaarlijkse rapportage.

Een HAIO oftewel huisarts-in-opleiding is een afgestudeerd arts die zijn specialisatiejaren in de huisartsgeneeskunde aan het voltooien is.  Dit wil zeggen dat deze persoon reeds het basisdiploma geneeskunde op zak heeft en zelfstandig consultaties doet en voorschriften maakt.  Binnen onze praktijk krijgt een HAIO de kans om zijn ervaring verder uit te bouwen, en dit voor een periode van één of twee jaar.We voorzien frequente overlegmomenten tussen alle artsen.  Dit stimuleert zowel de HAIO als de vaste huisartsen in de praktijk om kwalitatieve geneeskunde te voeren en op de hoogte te blijven van de nieuwe evoluties binnen ons vak. 

Elke 2 jaar komt er een nieuwe HAIO in onze praktijk.   Wil u weten wie onze huidige HAIO's zijn ? Neem een kijkje op de pagina "TEAM"

 

Het Artsenhuis "Centrum"

Er zijn 4 plaatsen voorzien voor het gebouw.  Alsook 1 verharde plaats voor mensen met een beperking.   Hier mag men enkel parkeren indien u een speciale parkeerkaart heeft.

Achteraan het gebouw zijn 5 plaatsen voorzien.  De garage is voorbehouden voor de artsen, personeel en bewoners. 

 

Het Artsenhuis "Den Hout"

Er zijn 4 plaatsen voorzien voor het gebouw.

Achteraan het gebouw is voorbehouden voor artsen, personeel en bewoners.

 

Indien er geen plaats is, er ruimte genoeg langs de baan op enkele meters van de praktijk.

Parkeren is ten allen tijde op eigen risico.  Het Artsenhuis is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

2024

U betaalt bij ons enkel het remgeld.

Het remgeld is het bedrag dat je zelf betaalt voor je doktersbezoek, dus het stuk dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Hoeveel dat remgeld bedraagt, hangt van een paar dingen af.  Voor meer info kan u terecht bij je ziekenfonds.

Onze artsen zijn niet geconventioneerd.

Wij nemen enkel nog nieuwe patiënten aan die woonachtig zijn in de gemeente Beerse & Vlimmeren (postcode 2340); ZONDER huisarts n volgende regio : Beerse, Vlimmeren, Vosselaar, Gierle, Merksplas, Malle, Turnhout, Rijkevorsel.

Wenst u zich in te schrijven in onze praktijk ?  Stuur dan een mailtje naar info@het-artsenhuis.be met volgende gegevens:

- naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, telefoon, mailadres

- naam vorige huisarts

- reden van overstap

 

De dokter geeft u steeds voldoende voorschriften mee.
Indien er nood is aan nieuwe voorschriften dient een consultatie te worden gepland. Er kunnen geen voorschriften zonder consult worden afgeleverd.


Medicatie op voorschrift is speciaal voorschrift-plichtig gemaakt zodat de huisarts u eerst voldoende kan onderzoeken alvorens een verlenging voor te schrijven. Ook al gaat het om chronische medicatie die u al jaren neemt.

Voorschriften voor medicatie worden voortaan rechtstreeks op uw eID opgeladen.  U kan rechtstreeks naar de apotheek gaan en hoeft geen papieren voorschrift meer op te halen.

Bij een geplande heelkundige ingreep dient u vooraf een preoperatief dossier te laten invullen bij uw huisarts.

De vragenlijst die u meekreeg vult u zelf zo goed mogelijk in.

Onze praktijkverpleegkundige doet het voorbereidende onderzoek zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje), etc.. U kan bij haar een afspraak maken via het secretariaat.  Maak tijdig een afspraak !

Nadien komt u bij uw huisarts voor het vervolledigen van het dossier / vragenlijst.

Het Artsenhuis hecht bijzonder belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening naar de patiënt toe. Het is in die context dat wij een systeem van feedbackmanagement hebben ontwikkeld. Door een analyse van de opgelijste indicatoren stellen wij alles in het werk om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren..  Dus heeft u vragen, opmerkingen, klachten, suggesties over de dienstverlening of werking van onze praktijk dan kan u terecht op volgend mailadres: feedback@het-artsenhuis.be

Wij zullen deze mails zo snel mogelijk behandelen en u feedback bezorgen.

OPGELET : Dit mailadres niet gebruiken voor dringende zaken of afspraken.  Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen.

Afspraak maken

Al onze consultaties verlopen steeds op afspraak.  Zo wordt de wachttijd tot een minimum beperkt.

Enkel patiënten met een reeds bestaand dossier kunnen bij een huisarts van Het Artsenhuis online een afspraak boeken.

Maak nu een afspraak

Inloggen doet u met uw rijksregisternummer.

Indien er geen plaats meer is online, dan kan u ook telefonisch een afspraak maken tijdens de openingsuren van het secretariaat.

OPMERKINGEN:
• Gelieve voor elke patiënt een afspraak te maken.  Komt u met 2, maak dan 2 afspraken of kies voor "afspraak 2 personen".

* Gelieve u te beperken tot 1 klacht per consultatie, of vraag indien meerdere klachten een langere consultatie.

• Wenst u een gesprek of komt u voor het invullen van verzekeringspapieren, een pre-operatief dossier of een kleine ingreep ? Gelieve steeds TELEFONISCH contact op te nemen.  Zo kunnen wij voldoende plaats voorzien in het agenda van de arts.

• We vragen u om tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak.  Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig dienen te wachten.

• Gelieve afspraken die u niet kan nakomen tijdig te annuleren.  Dit kan u zelf online doen tot 4u voor uw afspraak. 
Dit kan enkel via de bevestigingsmail die u ontving bij het maken van de afspraak.  Bent u deze mail kwijt dan kan u op "afspraak beheren" klikken om een nieuwe mail te  ontvangen.
Indien <4u voor de afspraak gelieve TELEFONISCH contact op te nemen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigzins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.

Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u telefonisch om een huisbezoek vragen voor 10u00 ‘s morgens.

Wij beperken ons voor huisbezoeken tot de regio Beerse, Vlimmeren, Vosselaar.

In het mate van het mogelijke worden de huisbezoeken dezelfde dag nog afgewerkt.  We geven prioriteit aan dringende huisbezoeken

Vertegenwoordigers maken steeds online een afspraak bij onze artsen.

Kies voor "afspraak vertegenwoordiger"

Opmerkingen:
* 1 afspraak per vertegenwoordiger per jaar in te boeken
* maximaal 3 maanden op voorhand een afspraak mogelijk 

 

Maak een afspraak als vertegenwoordiger

Patiëntenfolders

Voedingsadvies bij hart- & vaatziekten, te hoge cholesterol etc .. vindt u hier

Voedingsadvies bij maag- en darmklachten vindt u hier

Tips voor gezonde voeding vindt u hier

 

De Gezondheidsgids is een instrument waarmee jij zelf je gezondheid in de gaten kan houden, thuis én bij je huisarts.

Aan de hand van jouw antwoorden op de vragenlijst , krijg je een persoonlijk advies op maat.  Dat advies helpt je jouw gezondheid op te volgen en ziekten te voorkomen.

Je hebt daarnaast de mogelijkheid om je antwoorden te delen met je huisarts, zodat hij eventueel je antwoorden kan aanvullen met gegevens uit je dossier en jouw situatie op afstand kan opvolgen.

De vragenlijst duurt +/- 10 minuten, je hebt wel een kaartlezer en/of ITSME account nodig om aan te loggen.

https://bibopp.be/ 

of download het formulier hier

Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij je huisarts. 

U wenst te stoppen met roken maar weet niet hoe je dit het beste kan aanpakken?

In dezefolder vind je wat informatie om je hierbij te helpen.

 

FibriCheck is een medisch gecertificeerde app die je hartritme meet en hartritmestoornissen opspoort met behulp van je smartphone of smartwatch.

Meer info vindt u hier

Nuttige links

Algemeen Europees Noodnummer  112 
Huisartsenwachtpost  014 410 410                       
Tandartsenwachtpost. 0903 39969
Antigifcentrum. 070 245 245
Rode Kruis. 105
Child Focus. 116000 (vanuit België)
Zelfmoordlijn. 1813
Druglijn. 078 15 10 20
Meldpunt (kinder)misbruik & geweld 1712
Anonieme Alcoholisten (AA)  03 239 14 15

AZ Turnhout 

Algemeen telefoonnummer: 014 40 60 11 
Telefoonnummer spoeddienst: 014 40 60 52
Afspraken: online via mynexuzhealth of telefonisch via 014 44 44 01

 

AZ St Jozef Malle

Algemeen telefoonnummer: 03 380 20 11

Telefoonnummer spoeddienst: 03 380 20 80

 

Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniën Zoersel

Algemeen telefoonnummer: 03 380 30 11

Christelijke Mutualiteit
Vredestraat 11,  2340 Beerse  
014 40 31 11
 

Solidaris             
Bisschopslaan 32, 2340 Beerse
014 61 14 92

Liberale Mutualiteit
Victoriestraat 30, 2300 Turnhout
014 41 70 99

Helan
Vogelzang 2, 2300 Turnhout           
015 28 90 90     
     

Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden is het essentieel dat uw zorgverleners een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. 
Die gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en zorginstellingen die u ooit hebt geraadpleegd. Met uw geïnformeerde toestemming maakt u ze beschikbaar voor de zorgverleners die u momenteel opvolgen. Daardoor kunnen ze u sneller én beter behandelen en voorkomen ze dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. Het is ook veiliger voor u: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de samenwerking en communicatie tussen uw zorgverleners. Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de patiënt. 

Mijngezondheid.be

 

Het internet barst van de medische informatie, maar hoe betrouwbaar is dr. Google?

Als u medische informatie opzoekt, moet u eerst en vooral nagaan van wie de informatie afkomstig is. Op websites van ziekenhuizen, medische professionals, beroepsverenigingen of patiëntenverenigingen hebt u de grootste kans om correcte en uitgebalanceerde informatie aan te treffen.

 Interessante betrouwbare websites zijn:bijvoorbeeld :

Gezondheid & Wetenschap

Thuisarts.nl

Het Artsenhuis "Centrum"

Bisschopslaan 29
2340 Beerse
014 765 540
info@het-artsenhuis.be


 

Het Artsenhuis
"Den Hout"

Oostmalseweg 23
2340 Beerse
014 613 450

info@het-artsenhuis.be

 

Openingsuren secretariaat:
Artsenhuis Centrum :
alle werkdagen 8u00-13u00 & 14u00-18u00
Artsenhuis Den Hout:
alle werkdagen 8u00-12u30 & 16u00-18u00